โรคซึมเศร้าจากโควิด19

โรคซึมเศร้าจากโควิด19

 

แพทย์เตือนอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด19 จนเกินเหตุเพราะอาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสมจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้

โดยสาเหตุของโรคซึมเศร้า

ความผิดปกติในสมอง เช่น สารสื่อประสาท ฮอร์โมนและวงจรระบบประสา

ผู้ที่มีญาติเป็นโรคทางอารมณ์จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า แต่ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีญาติเป็นโรคทางอารมณ์ก็อาจเป็นโรคนี้ได้

สภาพจิตใจของแต่ละคนอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิดและมุมมองต่อตนเอง เช่น มองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวังหรือขาดความภูมิใจในตนเอง

ภาวะซึมเศ้ราอาจเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช้น โรคทางกาย (ไทรอยด์ ลมชัก สมองเสื่อม ฯลฯ) ยารักษาโรคบางชนิด ปัญหายาเสพติด โรคอารมณ์สองขั้ว โรควิตกกังวล ฯลฯ

ทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนทุกท่านใส่ใจดูแลสุขภาพ ป้องกันัวเองจากผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *