ทันตแพทยสภา ออกมาตรการรับมือโควิด-19 ให้ทำฟันเฉพาะเคสฉุกเฉิน-มีอาการปวด

ทันตแพทยสภา ออกมาตรการรับมือโควิด-19 ให้ทำฟันเฉพาะเคสฉุกเฉิน-มีอาการปวด

 

 

วันนี (31มี.ค.) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเป็นการรักษาความมั่นคงในระบบสาธารณสุขของประเทศ ทันตแพทยสภา และองค์กรสำคัญต่างด้านทันตแพทย์ มีความเห็นร่วมกันในการออกมาตรการแนวทางปฎิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ข่าวสด กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้รับบริการ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

โดยให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ การอักเสบติดเชื้อที่ก่อให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่ออ่อนทั้งในหรือนอกช่องปาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต การได้รับอุบัติเหตุกระแทกบริเวณใบหน้า ที่มีความเสี่ยงต่อการขัดขวางการหายใจ เป็นต้น

 

 

อย่างไรก็ตาม ควรดูแลรักษาฟันด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น หรือหลังรับประทานอาหาร เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานขนมจุบจิบและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

 

 

 

ที่มา: www.sanook.com

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.opcommander.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *