“บิ๊กป้อม” เคาะเพิ่มความเร็วรถยนต์ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

“บิ๊กป้อม” เคาะเพิ่มความเร็วรถยนต์ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

“ประวิตร” ไฟเขียว คจร.เพิ่มความเร็วรถยนต์ถนน 4 เลน ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ช่องขวาสุดไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเข้าร่วมประชุม มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าวสด พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ได้แก่ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป พร้อมกันนี้ได้พิจารณาในหลักการการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์บนถนนทางหลวงที่มีขนาดฝั่งละ 2 ช่องทาง หรือ 4 ช่องทางไปกลับมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน เป็นอัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. และการกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถยนต์ในช่องทางเดินรถช่องทางขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ทั้งนี้ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ด้วย

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่องการส่งเสริมการจัดท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อให้สามารถนำพื้นที่บางส่วนของท่าเรือสาธารณะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พิจารณา สำหรับการดำเนินงานส่วนของฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 โดยให้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไปพร้อมกับการดำเนินการโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เพื่อ นำเสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป

 

 

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.opcommander.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *